O nás


Kresťanské spoločenstvo EL-ŚADDAJ v Sládkovičove bolo zapísané do Evidencie občianskych združení MV SR dňa 3.1.1994.

Základom vierovyznania a života nášho spoločenstva je úplné Sväté Písmo.

Kresťanské spoločenstvo EL-ŚADDAJ patrí k letnično-charizmatickému hnutiu, k hnutiu, ktoré sa snaží o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a jeho aplikácii do praktického kresťanského života, spočívajúcom v osobnom vzťahu s Bohom, skrze Ducha svätého.

Poslaním je hlásanie evanjelia, ktorého hlavným odkazom je, že Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Naše Kresťanské spoločenstvo intenzívne spolupracuje so zbormi ECM Sereď a s ECM Trnava zbor Víťazstvo, najmä pri práci s mládežou, ako aj účasťou na rôznych charitatívnych podujatiach.